Energetsko certificiranje
nekretnina

Prema trenutačno važećim propisima u Hrvatskoj, energetski certifikat mora imati svaka zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje. 

Energetskim certifikatima stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda - od A+ koji je najpovoljniji do G, koji je najniži energetski razred. Certificiranje provode ovlašteni energetski certifikatori.

Energetsko certificiranje u Hrvatskoj se provodi od 2010., a sve nove zgrade izgrađene temeljem odobrenja za gradnju od 2010. do danas usklađene su s  EU Direktivom o energetskim svojstvima zgrada. 

Energetski certifikat bazira se na Europskoj povelji i EU Direktivi i predstavlja skup radnji i postupaka koji rezultira izdavanjem posebnog dokumenta koji sadrži niz podataka vezanih za energetska svojstva bilo stambene ili nestambene zgrade, a što je regulirano službenim pravilnicima.

Energetsko certificiranje

1. Tko je dužan osigurati  energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?
Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine.
Kupac zgrade, odnosno  njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.

2. Koje su kazne ukoliko vlasnik ne pribavi energetski certifikat zgrade koja se prodaje?
Odredbom članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 55/12) propisano je da će se vlasnik građevine, pravna osoba, kazniti novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne osigura energetski certifikat zgrade ili njezinog dijela kod prodaje. Sukladno odredbi stavka 2. istoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika za prekršaj iz stavka 1. toga članka. Sukladno odredbi stavka 3. istoga članka za spomenuti prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ako vlasnik ne osigura energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela kod prodaje, kupac ima mogućnost podnošenja prijave Državnom inspektoratu.

3. Mora li u oglasu za nekretninu biti naveden energetski razred i hoće li agencije biti kažnjavane ako takvu, necertificiranu nekretninu oglase?
Ukoliko se oglas  za zgradu koje se prodaje objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred te zgrade i to je odgovornost vlasnika.

Kazne za agencije nisu propisane ali Agencija - Posrednik u prometu nekretnina je ovlašteni posrednik nekretninama i kao takav je  dužan poznavati važeće propise koji se odnose na područje njihove djelatnosti ( u ovom slučaju propise koji se odnose na obvezu posjedovanja energetskog certifikata zgrade)  te s istima  upoznati stranke koje koriste njihove usluge.

4. Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?
Isključivo je vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan osigurati energetski certifikat kod njezine prodaje.

Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.

5. Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?
Od obveze energetskog certificiranja izuzete su između ostalog i zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline  zgrade koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. Ova površina čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade što znači da se na primjer kod stana  zbrajaju sve  ploštine prostorija soba, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika i ostave. Negrijani dijelovi zgrade, primjerice: negrijani  tavan,  negrijani podrum, negrijano stubište, lođe i terase ne ulaze u tu površinu. Grijanim dijelom zgrade podrazumijeva se i dio zgrade u kojemu je predviđena kontrolirana temperatura sukladno namjeni korištenja i važećim propisima (na primjer: stan u stambenoj zgradi koji se duže vrijeme ne koristi za predviđenu namjenu pa se ne grije ili koji nema instalirani sustav grijanja, a sukladno namjeni je isti potreban, smatra se grijanim prostorom).