Uvjeti poslovanja

UVJETI RADA AGENCIJE «IMOBIRO»

Dužni štititi interese stranke koju zastupamo i u skladu sa savjesnošću, te dobrim poslovnim običajima, predstavljamo vam uvjete poslovanja naše Agencije. Isto tako nastojati ćemo ispuniti sve Vaše zahtjeve, vezane uz kupnju, prodaju, najam ili bilo koje drugo poslovanje vezano uz nekretnine.

Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s cjenikom posredničkih provizija Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i one su sljedeće:


ZA PRODAJU VAŠE NEKRETNINE

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine

- naplaćuje se od prodavatelja 2% (+ pdv na uslugu)

Ukoliko s našom Agencijom sklopite ekskluzivan ugovor o prodaji nekretnine, sklapamo ugovore o prodaji po posebnim uvjetima.


UKOLIKO KUPUJETE NEKRETNINU

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine

- naplaćuje se od kupca 2 – 3 %  (+ pdv na uslugu) 

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je Agencija dobila od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. Ispunjenjem pismenog naloga (upitnika), postajete ujedno i registrirani klijent agencije i agencija se obavezuje informirati Vas putem elektroničke pošte o svakoj novoj nekretnini na tržištu koja bi odgovarala Vašim zahtjevima navedenim u tom upitniku.


UKOLIKO MIJENJATE NEKRETNINU

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 – 3 %

Ukoliko s našom Agencijom sklopite ekskluzivan ugovor o zamjeni nekretnine, sklapamo ugovore o prodaji po posebnim uvjetima.


UKOLIKO IZNAJMLJUJETE VAŠU NEKRETNINU

- posrednička provizija naplaćuje se od najmodavca (zakupodavca) u postotcima, i to uzimajući kao bazu jednu mjesečnu najamninu:

30 % Minimalno

50 % Za najam ili zakup trajanja od 12-23 mjeseca ili za način plaćanja zakupnine 4-6 mjeseci unaprijed

75 % Za najam ili zakup trajanja od 24-47 mjeseci ili za način plaćanja zakupnine 7-12 mjeseci unaprijed

100 % Za najam ili zakup trajanja 48 mjeseci i duže ili za način plaćanja zakupnine 13 mjeseci unaprijed i više

150 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

150 % Maksimalno


UKOLIKO UNAJMLJUJETE JEDNU NEKRETNINU

- provizija se naplaćuje od najmoprimca (zakupnika) u postotcima i to uzimajući kao bazu jednu mjesečnu najamninu:

50 % Minimalno za najam

75 % Minimalni iznos za zakup

Za najam ili zakup trajanja od 12-23 mjeseca

100 % Za najam ili zakup trajanja od 24-35 mjeseci

150 % Za najam ili zakup trajanja od 3 do 10 godina (ne uključuje 10)

200 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

Sve provizije ne uključuju PDV i naplaćuju se u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, najmu, odnosno zamjeni nekretnine, odnosno kod primitka kapare uz potpis, a sve u vezi nekretnine za koju smo mi kao Agencija posredovali.

U nekim slučajevima, ali nikad bez prethodne napomene klijentu, agencija ima pravo tražiti da mu se unaprijed akontiraju određeni izdaci ili troškovi za njegovo posredovanje. Primjerice ako je u pitanju strani državljanin koji prije realizacije kupoprodaje ili primanja kapare, zatraži prijevod dokumenata.

U slučajevima posredovanja u kojima je klijent sam ili preko drugog posrednika našao osobu zainteresiranu za sklapanje kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zamjeni nekretnina, posrednik ima pravo vodeći računa o dobrim poslovnim običajima naplatiti stvarne troškove nastale u vezi predmetnog poslovanja, odnosno puni iznos provizije, ali samo ukoliko je to zaključeno ugovorom o posredovanju. Stvarni troškovi, predstavljaju samo one troškove koji se mogu prikazati računom.

Agencija bez obzira bili njen klijent ili ne, bez ikakvih obaveza nudi Vam besplatan servis konzaltinga, bio on vezan uz samo posredovanje ili uz servis njenih vanjskih suradnika.

Obratite nam se s povjerenjem !